کد تخفیف ۵۰% پیشنهادهای مراکز تفریحی و ورزشی

خرید کنید

پایان اعتبار

50

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • تخفیف 50 درصدی پیشنهادهای ویژه مراکز تفریحی و ورزشی برای ۱۰۰ نفر اول
  • قابل استفاده برای حداقل خرید 60 هزار تومان
  • حداکثر تخفیف ۵۰ هزار تومان