کد تخفیف سفر "رایگان" اسنپ در شهر بجنورد

خرید کنید

پایان اعتبار

52

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • کد تخفیف 100 درصدی سامانه حمل و نقل اسنپ مخصوص شهر بجنورد
  • مخصوص سفر اول
  • حداکثر تخفیف 6 هزار تومان