کد تخفیف ارسال رایگان جشنواره "یکاسه" باسلام

خرید کنید

پایان اعتبار

35

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • تا 70 درصد تخفیف در جشنواره "یکاسه" باسلام
  • ارسال رایگان سفارشات با استفاده از این کدتخفیف
  • حداکثر تخفیف هزینه ارسال 15 هزار تومان
  • قابل استفاده برای خریدهای بالای 60 هزار تومان