تخفیف های ویژه "عید تا عید" بیمه دات کام

خرید کنید

پایان اعتبار

23

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • تا 20 درصد تخفیف انواع بیمه به مناسبت اعیاد قربان و غدیر
  • 20 درصد تخفیف بیمه تجهیزات تا سقف 500 هزار تومان
  • 3 درصد تخفیف بیمه ثالث خودرو تا سقف 150 هزار تومان
  • 5 درصد تخفیف بیمه بدنه خودرو تا سقف دو میلیون تومان
  • 5 درصد تخفیف بیمه درمان تا سقف 100 هزار تومان
  • 5 درصد تخفیف بیمه کرونا تا سقف 100 هزار تومان