جشنواره یلدا تا کریسمس هایلند بیوتى

خرید کنید

پایان اعتبار

217

شرایط استفاده از رویداد :

  • در جشنواره "یلدا تا کریسمس" با هر خرید یک کارت شانس هدیه تا سقف "٢٠ درصد" و یا تا سقف یک میلیون تومان دریافت کنید.
  • و با هر "پانصد هزار تومان" به شانس خود در خرید بعدى (اسکرچ کارت) بیفزایید.
  • برای جزئیات بیشتر جشنواره روی دکمه "مشاهده رویداد" کلیک کنید