هم امتیاز بگیر، هم تخفیف

خرید کنید

پایان اعتبار

189

شرایط استفاده از رویداد :

  • از نت‌برگ با درگاه جیبیت خرید کنید تا هم امتیاز دریافت کنید و هم درصورت تمایل 20% مبلغ خرید را (بدون سقف تخفیف) با امتیازتان بپردازید.
  • ۳۰۰۰ امتیاز با هر خرید از نت برگ، از ۱۵ تا ۱۸ اسفند 97
  • ۵۰۰۰ امتیاز برای هر خرید نت‌برگی به مدت دو روز، یکشنبه ١٩ و دوشنبه ٢٠ اسفند 97
  • فراموش نکنید که خریدهای بالای ١۵،٠٠٠ تومان شامل امتیاز ‌خواهند شد.