کد تخفیف 50 هزار تومانی خدمات ضدعفونی استادکار

خرید کنید

پایان اعتبار

30

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • تا 50 هزار تومان تخفیف خدمات ضدعفونی استادکار با استفاده از این کدتخفیف
  • مخصوص سرویس ضدعفونی کننده منزل و محل کار
  • قابل استفاده برای همه کاربران
  • ویژه تهران و کرج
  • استفاده از آنولیت (پرقدرت ترین محلول ضد عفونی)