پیشنهاد ویژه تابستانی شاتل

خرید کنید

پایان اعتبار

155

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • 18 ماه اینترنت پرسرعت شاتل
  • 110GB ترافیک بین الملل + 50 درصد تخفیف اشتراک سه ماهه نماوا