تخفیف سفارش غذا شرکت و سازمان ها

خرید کنید

اعتبار دائمی

391

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • 15 درصد تخفیف سفارش غذا مخصوص شرکت و سازمان ها
  • بدون محدودیت تعداد سفارش