تا 16 هزار تومان تخفیف سفارش آنلاین غذا از دلینو

خرید کنید

پایان اعتبار

36

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • کد تخفیف تا 16 هزار تومان برای سفارش آنلاین غذا در تمامی شهر های فعال دلینو
  • قابل استفاده برای همه کاربران
  • 20 درصد تخفیف تا سقف 16 هزار تومان برای کاربران جدید
  • 15 درصد تخفیف تا سقف 15 هزار تومان مخصوص کاربران قدیمی