جوایز شگفت انگیز در گردونه شانس دیجی کالا

خرید کنید

پایان اعتبار

185

شرایط استفاده از رویداد :

  • شما می‌توانید با استفاده از امتیازات دیجی‌کلاب خود، شانس چرخاندن گردونه دریافت کنید.
  • به ازای هر ۱۰ امتیاز دیجی‌کلاب یک شانس چرخاندن گردونه بگیرید.
  • برای ورود به گردونه شانس دیجی کالا روی دکمه "مشاهده رویداد" کلیک نمایید.