سرویس جدید کارشناسی خودرو در محل

خرید کنید

پایان اعتبار

332

شرایط استفاده از رویداد :

  • سرویس جدید هاب کار، کارشناسی خودرو در محل همراه یک سرویس کارواش رایگان استاندارد
  • 1. کارشناسی رنگ و بدنه ،گزارش هرگونه تصادف رنگ شدگی یا تعویض قطعات بدنه یا شاسی با دستگاه دیجیتال
  • 2.کارشناسی فنی،موتور و گیربکس / 3.تست دیاگ با نرم افزار تخصصی / 4.تست آپشن
  • 5.بررسی کیلومتر و کارکرد واقعی خودرو / 6.ارائه گزارش مکتوب
  • 7.تست دمای موتور و سیستم خنک کنندگی / 8.کارشناسی و بازدید زیربندی خودرو
  • 9.کارشناسی گیربکس در حالت سرد و گرم / 10.تست باتری و دینام
  • 11.تست سیستم ترمز و روغن ترمز / 12. کارشناسی بیمه و لاستیک خودرو