یازده دوره طلایی لایتک با 50% تخفیف

خرید کنید

پایان اعتبار

122

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • 11 دوره ای که برای حضور در بازار کار به یکی از آنها حداقل نیاز دارید.
  • با ثبت نام در یکی از این 11 دوره از لایتک هدیه دریافت کنید.
  • 100 درصد تخفیف برای شرکت در دوره های پشتیبان
  • 50 درصد تخفیف برای شرکت در دوره ها مکمل
  • تنها امکان انتخاب یکی از گزینه ها وجود دارد.
  • برای مشاهده دوره های طلایی و ثبت نام روی دکمه "خرید کنید" کلیک نمایید.