کد تخفیف ۵۰% ویژه پیشنهادهای سلامتی پزشکی

خرید کنید

پایان اعتبار

55

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • تخفیف 50 درصدی پیشنهادهای ویژه سلامتی پزشکی برای ۱۰۰ نفر اول
  • قابل استفاده برای حداقل خرید ۲۰ هزار تومان
  • حداکثر تخفیف تا ۵۰ هزار تومان