کد تخفیف ۵۰% پیشنهادهای هنر و نمایش کمدی

خرید کنید

پایان اعتبار

70

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • تخفیف 50 درصدی پیشنهادهای ویژه هنر و نمایش کمدی برای ۱۰۰ نفر اول
  • قابل استفاده برای حداقل خرید 60 هزار تومان
  • حداکثر تخفیف تا ۵۰ هزار تومان