نت‌برگ اکسترا

خرید کنید

اعتبار دائمی

469

شرایط استفاده از رویداد :

  • تا به حال شده نت‌برگ بخرید و نتوانید از آن استفاده کنید؟ «نت‌برگ اکسترا» یک راهکار برای حل این مسئله است.
  • برای پیشنهاداتی که دارای برچسب «نت‌برگ اکسترا» هستند، این امکان وجود دارد که تا سه ماه پس از انقضای نت‌برگ خریداری شده، بتوانید به جای پرداخت پول، کوپن خریداری شده را ارائه دهید.
  • برای توضیحات تکمیلی و نحوه کارکرد "نت‌برگ اکسترا" روی دکمه "مشاهده رویداد" کلیک کنید.