کد تخفیف سفر "رایگان" اسنپ در ماهشهر و مشگین شهر

خرید کنید

پایان اعتبار

51

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • کد تخفیف 100 درصدی سامانه حمل و نقل اسنپ مخصوص شهر تربت حیدریه
  • مخصوص سفر اول
  • حداکثر تخفیف 7 هزار تومان