کد تخفیف 30 هزار تومانی اسنپ ویژه شهر شیراز

خرید کنید

پایان اعتبار

44

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • 30 هزار تومان تخفیف اسنپ ویژه درخواست کرایه نیسان یا وانت سنگین
  • قابل استفاده برای ساکنین شهر شیراز
  • قابل استفاده برای اولین درخواست
  • مخصوص جابجایی بارهای سنگین تا سقف ۳۸۰۰ کیلوگرم