کد تخفیف 30 هزار تومانی اسنپ ویژه شهر مشهد

خرید کنید

پایان اعتبار

54

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • 30 هزار تومان تخفیف اسنپ ویژه درخواست کرایه وانت سنگین (نیسان)
  • قابل استفاده برای ساکنین شهر مشهد
  • قابل استفاده برای اولین درخواست