تخفیف 30% سفارش شیرینی به مناسبت روز عشق

خرید کنید

پایان اعتبار

33

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • تخفیف 30 درصدی به مناسبت روز عشق برای سفارش از شیرینی فروشی‌های اسنپ فود
  • قاب استفاده برای شیرینی فروشی های شهر تهرانی‌