کد تخفیف 30 هزار تومانی اولین خرید اسنپ مارکت

خرید کنید

پایان اعتبار

125

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • ۶۰ هزار تومان تخفیف اسنپ مارکت برای کاربران جدید
  • 30 هزار تومان تخفیف برای ۲ سفارش با استفاده از این کد
  • در هر سفارش حداکثر تخفیف 30 هزار تومان می باشد.