کد تخفیف 15 هزار تومانی اسنپ مارکت

خرید کنید

پایان اعتبار

79

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • ۶۰ هزار تومان تخفیف اسنپ مارکت برای کاربران جدید
  • 15 هزار تومان تخفیف برای 4 سفارش با استفاده از این کد
  • در هر سفارش حداکثر تخفیف 15 هزار تومان می باشد.
  • قابل استفاده برای همه کاربران