در تگموند با اعتبار اقساطی اسنپ‌پی هزینه خریدهای خود را قسطی پرداخت کنید!

خرید کنید

پایان اعتبار

99

شرایط استفاده از رویداد :

  • پرداخت در ۴ قسط بدون بهره
  • بدون نیاز به ضامن یا وثیقه
  • خرید بدون نگرانی از افزایش قیمت‌ها