کد تخفیف ثبت دامنه com در آبتین وب

خرید کنید

پایان اعتبار

48

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • ثبت دامنه com فقط با قیمت 240 هزار تومان با استفاده از این کدتخفیف
  • کد تخفیف، تنها برای ثبت دامنه com می باشد و امکان استفاده از این کد تخفیف برای تمدید دامنه وجود ندارد.
  • محدودیتی برای تعداد استفاده از کد تخفیف وجود ندارد.