با یک سفر، یک میلیارد ببر

خرید کنید

پایان اعتبار

129

شرایط استفاده از رویداد :

  • ۱ میلیارد تومان، برای ۱ نفر
  • 200 میلیون تومان اعتبار سفر، مجموعا برای 20 نفر
  • تاریخ قرعه‌کشی 15 فروردین 1401
  • با هر خرید از علی‌بابا، یک شانس برای شرکت در قرعه‌کشی خواهید داشت
  • به جای وب‌سایت، از اپلیکیشن علی بابا خرید کنید تا شانستان دوبرابر شود