10 هزار تومان هدیه ویژه آلیار

خرید کنید

پایان اعتبار

138

شرایط استفاده از رویداد :

  • با به اشتراک گذاری کد معرف خود بین دوستان، فامیل و شبکه های اجتماعی "اعتبار هدیه" دریافت کنید.
  • با وارد کردن کد معرف شما هنگام تکمیل ثبت نام توسط دوستانتان، بلافاصله 6 هزار تومان کیف پول آنها شارژ خواهد شد.
  • بعد از خرید آنها از فروشگاه اینترنتی آلیار 4 هزار تومان هم کیف پول شما شارژ خواهد شد.