تا 40% تخفیف در جشنواره بوی ماه مهر

خرید کنید

پایان اعتبار

127

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید تا 40 درصد تخفیف ویژه برای تمامی کلاس ها
  • پکیج کل گرایش ۴۰ درصد تخفیف
  • پکیج دو درس ۲۰ درصد تخفیف
  • تک درس ۱۰ درصد تخفیف