تخفیف 50% نرم افزار تبدیل متن به گفتار فارسی آریانا

خرید کنید

پایان اعتبار

56

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • 50 درصد تخفیف ویژه نرم افزار تبدیل متن به گفتار فارسی آریانا
  • قابلیت خواندن کلیه متون الکترونیکی
  • صدایی کاملا طبیعی
  • سرعت بسیار بالا