تخفیف 50% نرم افزار تبدیل متن به گفتار فارسی آریانا

خرید کنید

پایان اعتبار

94

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • 50 درصد تخفیف نرم افزار تبدیل متن به گفتار فارسی آریانا به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی
  • خواندن متون فارسی و انگلیسی در قالبهای مختلف
  • صدایی کاملا طبیعی