تا ۸۰% تخفیف جشنواره آفتاب هشتم آتی استور

خرید کنید

پایان اعتبار

14

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • 8 فروشگاه تا ۸۰ درصد تخفیف در ۸ روز جشنواره آفتاب هشتم آتی‌مهر
  • وب‌سایت و اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی با ۸۰ درصد تخفیف به مناسبت میلاد امام رضا (ع)
  • فروشگاه اول ۸۰ درصد تخفیف فوق العاده.
  • فروشگاه دوم تا هشتم ۵۰ درصد تخفیف.