مسابقه بنگ گودی

خرید کنید

پایان اعتبار

164

شرایط استفاده از رویداد :

  • به صورت هفته ای مسابقه ای را برگزار کنیم و به کسانی که جواب صحیح را میدهند به قید قرعه یک عدد هدست واقعیت مجازی هدیه کنیم.
  • عکس چند عدد گوشی نمایش داده میشود و باید بتوانید اسم آن هارا حدس بزنید و در کامنت برای ما بنویسید.