پروموشن 2+1 شلوار بانی مد

خرید کنید

پایان اعتبار

198

شرایط استفاده از رویداد :

  • با خرید 2 شلوار، 1 شلوار هدیه بگیرید
  • با انتخاب 3 شلوار، هزینه ی شلوار با قیمت کمتر از فاکتور حذف شده و آن را هدیه خواهید گرفت