تا ۶۰ درصد تخفیف در بانی مد

خرید کنید

پایان اعتبار

113

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • سبد خرید تا ۱ میلیون = ۴۰٪ تخفیف
  • سبد خرید ۱ تا ۲ میلیون = 50٪ تخفیف
  • سبد خرید ۲ تا ۳ میلیون = ۵۵٪ تخفیف
  • سبد خرید ۳ میلون به بالا = 60٪ تخفیف