هدیه 100 هزار تومانی بانی مد

خرید کنید

پایان اعتبار

208

شرایط استفاده از رویداد :

  • به ازای هر 200 هزار تومان خرید، یک کد تخفیف 100 هزار تومانی برای خرید پاییزه هدیه بگیرید.
  • بعد از تکمیل خرید، این کد از طریق پیامک برای شما ارسال خواهد شد و شما برای خرید پاییزه می‌توانید از آن استفاده کنید.