جشنواره فروش ویژه "بازگشت به مدرسه" بانی مد

خرید کنید

پایان اعتبار

180

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • تا 70 درصد تخفیف + 30 درصد تخفیف بیشتر بر روی سبد خرید
  • به ازای هر 200 هزار تومان خرید، یک کد تخفیف 100 هزار تومانی برای خرید پاییزه هدیه بگیرید.