تخفیف‌ های شگفت‌انگیز با چرخونه شانس باسلام

خرید کنید

اعتبار دائمی

3831

شرایط استفاده از رویداد :

  • روزی 2 بار بچرخان و تخفیف بگیر.
  • با یک حرکت تخفیف‌ های شگفت‌انگیزی نصیبت میشه! با هر تخفیف کلی غافل‌گیر میشی!
  • با نصب اپلیکیشن باسلام، روزی دوبار از چرخونه تخفیف بگیرید.