پیش بینی کن، 30 هزار تومان جایزه بگیر

خرید کنید

پایان اعتبار

169

شرایط استفاده از رویداد :

  • با پیش بینی صحیح دربی89 برنده 30 هزار تومان اعتبار هدیه از بیار شوید.
  • برای جزئیات بیشتر و شرکت در مسابقه روی دکمه "مشاهده رویداد" کلیک کنید.