اگه تاریخ سررسید بیمَتون گذشته دیگه نگران نباشید

خرید کنید

پایان اعتبار

61

شرایط استفاده از رویداد :

  • به مناسبت دهه فجر، تا ۳۰ بهمن ماه جریمه دیرکرد بیمه‌نامتون بخشیده میشه و بدون پرداخت جریمه می‌تونید بیمتون رو از بیمیتو بخرید.
  • بیمیتو در روزای تعطیل رسمی هم تعطیل نیست.