کد تخفیف 50 هزار تومانی خرید انواع بیمه از بیم نگار

خرید کنید

پایان اعتبار

34

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • 50 هزار تومان تخفیف بیمه در سایت بیم نگار
  • قابل استفاده برای تمدید یا خرید آنلاین انواع بیمه نامه
  • بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، تکمیل درمان، آتش سوزی و..
  • قابل استفاده برای همه کاربران