10 بار سفارش 10 سکه

خرید کنید

پایان اعتبار

197

شرایط استفاده از رویداد :

  • 10 روز فرصت دارید 10 بار غذا سفارش دهید در قرعه‌کشی 10 سکه تمام بهار آزادی شرکت کنید.
  • برای این سفارش‌ها هیچ حداقل یا حداکثر خریدی وجود ندارد.
  • قرعه‌کشی شنبه، 15 دی ماه در لایو اینستاگرام چنگال انجام خواهد شد.