یک سال نظافت رایگان هدیه عضویت در چی کارا

خرید کنید

پایان اعتبار

201

شرایط استفاده از رویداد :

  • از بین ثبت نام کنندگان در بازه عید تا عید چی کارا به قید قرعه ٣ برنده خوش شانس داریم که خدمات زیر بهشون ارائه میشه.
  • نفر اول : ١٢ ماه نظافت رایگان منزل / نفر دوم : ٦ ماه نظافت رایگان منزل / نفر سوم : ٣ ماه نظافت رایگان منزل
  • برای شرکت در قرعه کشی حتما با کد معرف ٣١٣ ثبت نام کنید و یکی از برندگان ما باشید.