تا 30% تخفیف سفارش کیک و شیرینی

خرید کنید

پایان اعتبار

81

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • تا ۳۰ درصد تخفیف بدون سقف برای سفارش شیرینی از چیلیوری