جشنواره تخفیف تورهای داخلی نوروز 99

خرید کنید

پایان اعتبار

115

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • هر روز زودتر 3 هزار تومان تخفیف بیشتر
  • 3 هزار تومان تخفیف بیشتر به ازای هر روز سابقه سفر
  • مخصوص تورهای داخلی گروهی نوروز 99، از 28 اسفند تا 15 فروردین
  • با شرایط پرداخت تمام یا 50 درصد قیمت تور زمان ثبت‌نام و تسویه تا 10 اسفند ماه