تا 60% جشنواره تخفیف عیدفطر دانشجویار

خرید کنید

پایان اعتبار

31

شرایط استفاده از کد تخفیف :

  • در این جشنواره حواست باشه واسه اینکه بتونی بیشترین تخفیف رو بگیری باید جزو اولین نفرایی باشی که از کد تخفیف استفاده میکنه.
  • قابل استفاده برای همه دوره ها
  • 40 نفر اول ۶٠ درصد
  • ٨٠ نفر بعدی ۵۵ درصد
  • ١٢٠ نفر بعدی ۵٠ درصد
  • ١۶٠ نفر بعد ۴۵ درصد
  • و در نهایت ۴٠٠ نفر بعد فقط ۴٠ درصد