دریافت کد تخفیف در جشنواره ماه رمضان دلینو

خرید کنید

پایان اعتبار

174

شرایط استفاده از رویداد :

  • هر روز یک کد تخفیف از 20 تا 40 درصد تا سقف سفارش 15 هزار تومان در گردونه شانس دلینو
  • کدهای تخفیفی که از گردونه شانس دلینو دریافت میکنید یک روز اعتبار دارد.