هدیه ویژه، فقط برای کاربران اقامت 24

خرید کنید

پایان اعتبار

154

شرایط استفاده از رویداد :

  • با رزرو هتل های منتخب از اقامت 24، روی بلیط پرواز از پروازیاب تخفیف دریافت کنید
  • این هتل ها دارای تخفیف 20000 تومانی پرواز با همکاری پرواز یاب هستند