تا ۵۰% تخفیف برای ۱۵۰ آموزش وبیناری منتخب ایسمینار

خرید کنید

پایان اعتبار

71

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • تا 50% تخفیف برای بیش از 150 آموزش وبیناری منتخب از نگاه مخاطبان
  • در حوزه‌های بازاریابی، کسب و کار، فناوری، استارتاپی و کارآفرینی، زبان انگلیسی و ...