15 هزار تومان تخفیف با درگاه پرداخت جیبیت

خرید کنید

پایان اعتبار

109

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • برای حداقل خرید 150 هزار تومان
  • این تخفیف به صورت خودکار ، از مبلغ قابل پرداخت در درگاه پرداخت جیبیت کم خواهد شد.(نیازی به کد تخفیف نیست)