شرایط ویژه ارسال در سه شنبه های بدون خودرو

خرید کنید

اعتبار دائمی

167

شرایط استفاده از پیشنهاد تخفیف :

  • فن آسان به پویش ملی سه شنبه های بدون خودرو پیوست.
  • ارسال سفارش های بیشتر از 50 هزار تومان رایگان است.
  • ارسال سفارش های کمتر از 50 هزار تومان، فقط 5000 تومان
  • برای خرید در سه شنبه های هر هفته