امتیازهای خوشمزه فودلی

خرید کنید

اعتبار دائمی

370

شرایط استفاده از رویداد :

  • امتیاز خوشمزه، امتیازی است که در ازای خرید شما از فروشگاه و دیگر فعالیت‌های شما روی سایت فودلی، به شما تعلق می‌گیرد.
  • شما می‌توانید از امتیازهای خوشمزه به عنوان تخفیف در خریدهای خود استفاده کنید.
  • برای مشاهده راهنمای کسب امتیاز و استفاده از امتیازهای خوشمزه، روی دکمه "مشاهده رویداد" کلیک کنید.